Το σχήμα και οι κινήσεις της Γης

3.Συμπλήρωσε το κείμενο με τις λέξεις που λείπουν

Το σχήμα της Γης δεν είναι τελείως , αλλά παρουσιάζεται στον Ισημερινό και στις κορυφές.Η Γη εκτελεί ταυτόχρονα κινήσεις. Μία κίνηση γύρω από έναν νοητό , η οποία λέγεται και διαρκεί και μία κίνηση γύρω από τον ΄Ηλιο που λέγεται και διαρκεί .Ο άξονας της Γης είναι μια νοητή , που περνά από το της και ενώνει τις δύο της. Η της Γης γύρω από τον ΄Ηλιο είναι ελλειπτική.