Το σχήμα και οι κινήσεις της Γης

2. Να αντιστοιχίσεις τις λέξεις της αριστερής στήλης με τις λέξεις ή τις φρασεις της δεξιάς